Het raadhuis is gesticht in 1463 als rechthuis – dus na het afbranden van de eerste Sint-Pieterskerk. Oirschot had toen al het recht van eigen rechtspraak. Na een brand is het in 1513 herbouwd. Op 8 mei 1513 werd door het voltallige dorpsbestuur van Oirschot een commissie benoemd die de opdracht kreeg om te laten bouwen “nijewe raithuys schoen ende verheven van steenen ende hout met een foute (voûte = gewelf) daeronder omme vleesch, eijer, boter hoender enda ander waren dair inne te vercopen” – een raadhuis met op de begane grond een overdekte markthal. Tegenwoordig noemen we deze markthal de Raadskelder. Deze ruimte doet nu vaak dienst als trouwlocatie.  De acht buurtschappen van Oirschot werden verplicht werkkrachten te leveren voor de wederopbouw van het pand. 

Pas vanaf de achttiend…

Het raadhuis is gesticht in 1463 als rechthuis – dus na het afbranden van de eerste Sint-Pieterskerk. Oirschot had toen al het recht van eigen rechtspraak. Na een brand is het in 1513 herbouwd. Op 8 mei 1513 werd door het voltallige dorpsbestuur van Oirschot een commissie benoemd die de opdracht kreeg om te laten bouwen “nijewe raithuys schoen ende verheven van steenen ende hout met een foute (voûte = gewelf) daeronder omme vleesch, eijer, boter hoender enda ander waren dair inne te vercopen” – een raadhuis met op de begane grond een overdekte markthal. Tegenwoordig noemen we deze markthal de Raadskelder. Deze ruimte doet nu vaak dienst als trouwlocatie.  De acht buurtschappen van Oirschot werden verplicht werkkrachten te leveren voor de wederopbouw van het pand. 

Pas vanaf de achttiende eeuw kwamen dorpsraden er bijeen voor vergaderingen en om besluiten te nemen. Tevens werd er een kleine rechtbank gevormd met een ‘schandpaal’ en een drietal gevangenissen voor het geval de arrestant weigerde zijn boete te betalen. Op de zolder staat nog een houten cachot.

Het uiterlijk van het oude raadhuis is in de loop der eeuwen verschillende keren veranderd door onderhoud en restauraties, ook al was daar vaak maar weinig geld voor beschikbaar. In 1862 werd het gebouw bepleisterd. 

In 1937 heeft er een grote restauratie plaatsgevonden. De bepleistering aan de buitenzijde werd verwijderd en er werden publicatieborden geplaatst.. Voor die tijd riepen zogenaamde vorsters de nieuwste besluiten en verordeningen om aan de Markt. Dit  gebeurde vaak op zondagmorgen wanneer als de H. Mis afgelopen was en het volk de kerk verliet. De omroep werd altijd besloten met de kreet: ‘Zegt het voort! Zegt het voort!

Het pand heeft, na de bouw van het nieuwe gemeentehuis, verschillende bestemmingen gekregen. Tegenwoordig zit hier het toeristisch informatiepunt van Visit Oirschot. Tijdens de openingstijden bent u van harte welkom om binnen een kijkje te nemen; onze medewerkers leiden je graag rond in dit prachtige pand. 


Locatie