Geschiedenis
Het Oude Raadhuis is in 1513 gebouwd met een overdekte markthal voor de handel in boter, eieren, gevogelte en andere waren. De voorganger van dit raadhuis was eind 15e eeuw afgebrand. De bestuurders hielden er hun vergaderingen en ook werd er recht gesproken. Daarom zijn er in het pand ook gevangeniscellen. De markthal werd later gebruikt als Raadzaal. 
In 1811 veranderde het bestuur van de gemeente. Het raadhuis wordt steeds meer het gemeentehuis voor bestuursvergaderingen en een werkplek voor de gemeentesecretaris en zijn klerken. Wanneer in 1908 het nieuwe kantongerechtsgebouw in gebruik wordt genomen, wordt het hele raadhuis gebruikt door de gemeentesecretarie. 

Restauratie
In 1938-39 vindt een grootscheepse restau…

Geschiedenis
Het Oude Raadhuis is in 1513 gebouwd met een overdekte markthal voor de handel in boter, eieren, gevogelte en andere waren. De voorganger van dit raadhuis was eind 15e eeuw afgebrand. De bestuurders hielden er hun vergaderingen en ook werd er recht gesproken. Daarom zijn er in het pand ook gevangeniscellen. De markthal werd later gebruikt als Raadzaal. 
In 1811 veranderde het bestuur van de gemeente. Het raadhuis wordt steeds meer het gemeentehuis voor bestuursvergaderingen en een werkplek voor de gemeentesecretaris en zijn klerken. Wanneer in 1908 het nieuwe kantongerechtsgebouw in gebruik wordt genomen, wordt het hele raadhuis gebruikt door de gemeentesecretarie. 

Restauratie
In 1938-39 vindt een grootscheepse restauratie plaats waarbij de pleisterlaag die in de 19e eeuw aan de buitenkant was aangebracht, wordt verwijderd.  De gewelven van de markthal worden vernieuwd en de vloer van de raadzaal wordt verdiept. Doordat het marktveld door de eeuwen heen ook is opgehoogd, werd de raadzaal daarna vaak een kelder genoemd.. 
Het raadhuis werd door de groei van de gemeente Oirschot te klein voor de ambtenaren van de gemeente. In 1981 werd een nieuw gemeentehuis naast het Kantongerecht in gebruik genomen. 

Trouw- en vergaderlocatie & toeristisch informatiepunt
De raadzaal met de prachtige gewelven wordt gebruikt als trouwlocatie en is ook beschikbaar als vergaderlocatie.  
Het toeristisch informatiepunt van Visit Oirschot zit achter de hoofdingang van het Oude Raadhuis. Tijdens de openingstijden is er gelegenheid om binnen een kijkje te nemen; de medewerkers leiden bezoekers graag rond in dit prachtige pand. 

Locatie