Het Hof van Solms

Contact

Hof van Solms
Koestraat 16
5688 AH Oirschot
Plan je route
voorgevel stadspaleis Hof van Solms

Geschiedenis
Het Hof van Solms is ontstaan uit een geleidelijke aankoop van terreinen rondom het oude, reeds afgebroken familiehuis van de familie Feij: H…

Geschiedenis
Het Hof van Solms is ontstaan uit een geleidelijke aankoop van terreinen rondom het oude, reeds afgebroken familiehuis van de familie Feij: Huys Vredenburg. De familie Feij was een geslacht van chirurgijnen en medici uit Oirschot. Arnold Feij junior groeide uit tot een vermaard chirurgijn met een clientèle tot aan het Franse hof. Hij gaf in 1663 opdracht tot de bouw van een stadspaleis., Het pand is vernoemd naar Gravin Amalia van Solms die door dokter Feij behandeld zou zijn. Er is lang verondersteld dat het pand door haar geschonken zou zijn aan Feij, maar dit wordt niet bevestigd in de formele documenten. Feij heeft zelf nooit in het pand gewoond omdat hij tijdens het rampjaar 1672 Oirschot ontvluchtte en nooit meer terugkeerde. Tot in de 18e eeuw blijft het Hof van Solms in bezit van nazaten van de familie Feij en functioneert het als woonhuis en praktijkruimte voor de chirurgijnspraktijk. 

Sint-Franciscushof
In de 18e en 19e eeuw kent het hof verschillende bewoners die het waarschijnlijk hoofdzakelijk als woonhuis gebruikt hebben. In 1904 wordt het pand aangekocht door de zusters Franciscanessen van Klooster Nazareth die het huis uitbreiden en in gebruik nemen als tehuis voor hulpbehoevende en oude zusters. Het pand werd uitgebreid met een kapel en nevengebouwen  en werd toen Sint-Franciscushof genoemd.

Bouwplannen 
Na 1981 is het Hof van Solms enige tijd uitgebaat als horecagelegenheid. Het Hof heeft nu een woonfunctie. Achter het stadpaleis worden woningen gebouwd en ook het pand zelf zal verbouwd worden. 

Locatie