Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Lezing Heemkundekring: Christiaan van der Ameijden, Oirschottenaar in Rome

Contact

De Beurs
Sint Odulphusstraat 7
5688 BA Oirschot
Plan je route
plaquette met de naam christiaan van der ameiden

Lezing Heemkundekring: Christiaan van Ameijden, Oirschottenaar in Rome door Michiel Verweij.

In de 15de en 16de eeuw maakten zangers en componisten uit de Nederlanden in heel Europa de dienst uit als het op muziek aankwam. Hofkapellen in elke residentie zaten vol zangers uit onze contreien, zo ook de prestigieuze pauselijke zangkapel die de Sixtijnse kapel genoemd wordt. De laatste vertegenwoordiger uit de Lage Landen in dat gezelschap kwam uit Oirschot: Christiaan van der Ameijden. Geboren rond 1530, duikt Van der Ameijden in Rome op in 1563 als hij lid wordt van deze Sixtijnse kapel. Vanaf 1565 was hij er zelfs de enige vertegenwoordiger van onze gebieden.
In deze lezing wordt ingegaan op zijn leven en zijn werk. Tegelijk wordt belicht hoe dergelijk onderzoek wordt verricht: want het is niet gemakkelijker om door te dringen tot de Vaticaanse Bibliotheek dan destijds tot de Sixtijnse kapel...

D…

Lezing Heemkundekring: Christiaan van Ameijden, Oirschottenaar in Rome door Michiel Verweij.

In de 15de en 16de eeuw maakten zangers en componisten uit de Nederlanden in heel Europa de dienst uit als het op muziek aankwam. Hofkapellen in elke residentie zaten vol zangers uit onze contreien, zo ook de prestigieuze pauselijke zangkapel die de Sixtijnse kapel genoemd wordt. De laatste vertegenwoordiger uit de Lage Landen in dat gezelschap kwam uit Oirschot: Christiaan van der Ameijden. Geboren rond 1530, duikt Van der Ameijden in Rome op in 1563 als hij lid wordt van deze Sixtijnse kapel. Vanaf 1565 was hij er zelfs de enige vertegenwoordiger van onze gebieden.
In deze lezing wordt ingegaan op zijn leven en zijn werk. Tegelijk wordt belicht hoe dergelijk onderzoek wordt verricht: want het is niet gemakkelijker om door te dringen tot de Vaticaanse Bibliotheek dan destijds tot de Sixtijnse kapel...

Dr. Michiel Verweij (Oirschot, 1964) is adjunct-conservator en wetenschappelijk medewerker op de afdeling Handschriften en Oude Drukken van de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel en gastprofessor Latijnse literatuur aan de KU Leuven. Hij schreef diverse boeken over paus Adrianus VI en over de Ro-
meinse dichter Ovidius en was ook curator van tentoonstellingen over deze twee personen. Hij is zelf Latijns dichter onder de naam Michael Pratensis Oirschotanu.

Voor leden van de Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot is bijwonen van de lezing gratis; niet-leden betalen 5 euro. 

Locatie