Klooster Nazareth van de Zusters Franciscanessen

Contact

Klooster Nazareth van de Zusters Franciscanessen
Koestraat 37
5688 AG Oirschot
Plan je route
Klooster Nazareth

Geschiedenis
De congregatie van de zusters Franciscanessen is in 1623 opgericht.  De heilige Franciscus van Assisi is hun spiritueel voorbeeld. Omdat in 1797 Weert het klooster door oorlogsgeweld bedreigd werd, is een aantal zusters naar Oirschot gevlucht omdat een van hen daar familie had. De zusters gingen de Koestraat wonen, in een paar kleine huisjes. In de loop van de 19e eeuw veranderde het denken over kloosters. De zusters Franciscanessen konden rond 1830 een echt klooster bouwen – het eerste klooster Nazareth. Het klooster groeide flink. In 1906 werd een heel nieuw klooster gebouwd. Jan Stuyt en Jos Cuypers werden de architecten. De bouw begon met de scholen, die aan de oostkant - de centrumkant - werden gebouwd. Daarna kwam de grote kapel, nog steeds het markante deel van het gebouw. De Eerste Wereldoorlog vertraagde het bouwproces. In 1926 was het klooster gereed.

Onderwijs aan meisjes en zorg…

Geschiedenis
De congregatie van de zusters Franciscanessen is in 1623 opgericht.  De heilige Franciscus van Assisi is hun spiritueel voorbeeld. Omdat in 1797 Weert het klooster door oorlogsgeweld bedreigd werd, is een aantal zusters naar Oirschot gevlucht omdat een van hen daar familie had. De zusters gingen de Koestraat wonen, in een paar kleine huisjes. In de loop van de 19e eeuw veranderde het denken over kloosters. De zusters Franciscanessen konden rond 1830 een echt klooster bouwen – het eerste klooster Nazareth. Het klooster groeide flink. In 1906 werd een heel nieuw klooster gebouwd. Jan Stuyt en Jos Cuypers werden de architecten. De bouw begon met de scholen, die aan de oostkant - de centrumkant - werden gebouwd. Daarna kwam de grote kapel, nog steeds het markante deel van het gebouw. De Eerste Wereldoorlog vertraagde het bouwproces. In 1926 was het klooster gereed.

Onderwijs aan meisjes en zorg
De zusters waren betrokken bij het onderwijs, vooral voor meisjes. Ze richtten er onder andere een armenschool op voor kleuters en jonge kinderen, een naaischool, huishoudschool  en een kweekschool. Ook was er een pensionaat. De onderwijsgedeelten van het grote klooster zijn inmiddels appartementen geworden.
De zusters zorgen ook voor zieken en ouderen op verschillende plekken in Oirschot.

Tegenwoordige tijd
Het aantal zusters loopt sterk terug. Het klooster Nazareth is nu voor een groot gedeelte verzorgingshuis. Het overige deel van het kloostercomplex zal ook een andere functie gaan krijgen. 

Locatie