De Sint-Petrusbasiliek

Contact

Sint-Petrusbasiliek
Markt 2
5688 AJ Oirschot
Plan je route

Naar de website

zijgevel van de kerk

Geschiedenis van brand en verwoesting
Oirschot was al heel vroeg een geestelijk centrum met een Kapittel - een college van elf kanunniken (geestelijken). Eerst zat het kapittel in het Mariakerkje (Boterkerkje). Dat werd te klein en daarom werd in 1268 de eerste Sint-Petruskerk gebouwd. Deze eerste kerk brandde in 1462 af. Er werd een nieuwe kapittelkerk gebouwd. Deze kerk was rond 1515 voltooid. De huizen rond de kerk brandden in 1623 af en mochten niet meer herbouwd worden. Zo ontstond de Markt. De spits van de toren werd getroffen door storm en bliksem,.
In 1648 kwam de kerk in handen van de protestanten. I…

Geschiedenis van brand en verwoesting
Oirschot was al heel vroeg een geestelijk centrum met een Kapittel - een college van elf kanunniken (geestelijken). Eerst zat het kapittel in het Mariakerkje (Boterkerkje). Dat werd te klein en daarom werd in 1268 de eerste Sint-Petruskerk gebouwd. Deze eerste kerk brandde in 1462 af. Er werd een nieuwe kapittelkerk gebouwd. Deze kerk was rond 1515 voltooid. De huizen rond de kerk brandden in 1623 af en mochten niet meer herbouwd worden. Zo ontstond de Markt. De spits van de toren werd getroffen door storm en bliksem,.
In 1648 kwam de kerk in handen van de protestanten. In 1799 kregen de katholieken de kerk leeg en verwaarloosd terug. De kerk werd gerestaureerd en er kwam een nieuw interieur. De verwaarloosde toren bleef van de gemeente; in 1904 stortte de zuidwestelijke flank helemaal in. Op 2 oktober 1944 werd de kerk door de geallieerden beschoten. Door de brand stortte het dak en de toren in en het verbrandde het interieur. De kerk werd herbouwd en de toren werd gerestaureerd. In 2012 werd de kerk helemaal opnieuw gerestaureerd. 

Het kerkgebouw 
De kerk is 86 meter lang, 23,5 meter hoog en is gemaakt van baksteen met banden van tufsteen, typisch voor de Kempische gotiek. De toren met haantje is nu 72 meter hoog en heeft een beiaard met 50 klokken. 

Sint Petrusbasiliek 
 In 2013 kreeg de kerk van Paus Benedictus XVI de eretitel van 'basiliek'. In de Sint-Petrusbasiliek vinden nu behalve de erediensten, ook culturele activiteiten plaats zoals concerten, exposities, Sinterklaas en Halloween. 

Bezoeken
Het voorportaal van de basiliek is iedere dag open. Tijdens de openingsuren van de basiliek houden leden van de kerkwacht toezicht en geven informatie aan bezoekers. Bij Visit Oirschot kun je een rondleiding door de basiliek of een torenbeklimming reserveren.  

Locatie