Kijk hier voor actuele tentoonstellingen van het museum. 

Geschiedenis van het pand 
Het Museum de Vier Quartieren zit in een monumentaal pand; het voormalige dekenaatshuis. De deken, het hoofd van het Kapittel van Oirschot woonde er  in het begin van de 17e eeuw. Na 1648 werd het een woonhuis. In 1971 was het een onbewoonbaar verklaarde woning waar toch nog drie gezinnen woonden. 

Het Kapittel van Oirschot
Het Kapittel bestond uit maximaal elf kanunniken: geestelijke mannen die volg…

Kijk hier voor actuele tentoonstellingen van het museum. 

Geschiedenis van het pand 
Het Museum de Vier Quartieren zit in een monumentaal pand; het voormalige dekenaatshuis. De deken, het hoofd van het Kapittel van Oirschot woonde er  in het begin van de 17e eeuw. Na 1648 werd het een woonhuis. In 1971 was het een onbewoonbaar verklaarde woning waar toch nog drie gezinnen woonden. 

Het Kapittel van Oirschot
Het Kapittel bestond uit maximaal elf kanunniken: geestelijke mannen die volgens een bepaalde regel - de Regula Canonica - leefden. Het Kapittel had de leiding over het kerkelijk leven en het onderwijs en zorgde voor de armen. In de kapittelkerk werd gezongen en gebeden. In de kapittelzaal van het dekenaatshuis werden de taken verdeeld. Kanunniken woonden niet in een klooster maar in kapittelhuizen en hadden hun eigen bezit. Begin 19e eeuw is het Kapittel ontbonden; het geld was op.

Geschiedenis van het museum
Enkele particuliere verzamelaars van oude en religieuze gebruiksvoorwerpen kochten het verpauperde huis en verbouwden het tot het museum De Vier Quartieren. Het werd in 1976 geopend. Andere collecties werden toegevoegd. In 1998 is het helemaal gerestaureerd en is de schuur bijgebouwd, het dekenaatshuis is zoveel mogelijk bewaard gebleven. In 2019 is het museum weer helemaal heringericht; de nadruk ligt op gebruiksvoorwerpen uit de periode 1850 - 1900.

Beleefexpositie Het oog van Vincent 
Deze beleefexpositie vertelt het verhaal van het leven in een Oirschotse boerenfamilie van vroeger door de ogen van de schilder Vincent van Gogh. Naast deze expositie worden er regelmatig verschillende tentoonstellingen georganiseerd. 
 

Locatie