Landgoed Baest werd in 1997 uitgeroepen tot mooiste en meest monumentale landgoed van Brabant. Het beslaat zo’n 500 hectare, waarvan 262 hectare als Rijksmonument beschermd is. De geschiedenis van het Landgoed gaat ruim 800 jaar terug. De oudste eigendomsakte dateert van 1225 als het landgoed wordt gebruikt door de Abdij van Berne. Vanaf 1317 wordt de Abdij van Tongerlo eigenaar van het gebied en in 1559 komt het in handen van het Bisdom in ‘s-Hertogenbosch. Na de Vrede van Munster worden veel kerk- en kloostergoederen verkocht aan particulieren. Vanaf die tijd is het landgoed altijd in particuliere handen geweest. De laatste 250 jaar was het in bezit van één familie. In 2008 wordt het overgedragen aan een stichting met als belangrijk doel het Landgoed als Rijksmonument en Historische Buitenplaats te beschermen en in stand te houden. 

Meer weten ove…

Landgoed Baest werd in 1997 uitgeroepen tot mooiste en meest monumentale landgoed van Brabant. Het beslaat zo’n 500 hectare, waarvan 262 hectare als Rijksmonument beschermd is. De geschiedenis van het Landgoed gaat ruim 800 jaar terug. De oudste eigendomsakte dateert van 1225 als het landgoed wordt gebruikt door de Abdij van Berne. Vanaf 1317 wordt de Abdij van Tongerlo eigenaar van het gebied en in 1559 komt het in handen van het Bisdom in ‘s-Hertogenbosch. Na de Vrede van Munster worden veel kerk- en kloostergoederen verkocht aan particulieren. Vanaf die tijd is het landgoed altijd in particuliere handen geweest. De laatste 250 jaar was het in bezit van één familie. In 2008 wordt het overgedragen aan een stichting met als belangrijk doel het Landgoed als Rijksmonument en Historische Buitenplaats te beschermen en in stand te houden. 

Meer weten over dit bijzondere landgoed? Lees hier onder verder. Meer weten over specifiek de Theresiakapel? Kijk hier

Landgoed Baest doet dienst als exclusieve trouw- en vergaderlocatie. Ook kunt u terecht voor een rondleiding door de prachtige parkachtige tuin. Daarnaast vindt u op het landgoed een natuurbegraafplaats

Landgoed Baest heeft alles wat men zich bij een landgoed voorstelt: een imposant wit landhuis gelegen in een parkachtige omgeving voorzien van monumentale bomen, tuinen naar achttiende-eeuws model en een bijzondere groep bijgebouwen.  Buiten de omheining ligt een landschap met oude lanen waar de beken van de Kleine en Grote Beerze doorheen meanderen en vanaf het landgoed bij Loevestein samen verder stromen richting ‘s-Hertogenbosch. Dennenbossen en loofbossen worden afgewisseld met akkers en weilanden. De kunstenaar Marc Mulders heeft de betovering van deze plek gevangen in een fotoboek met de treffende titel Baest, geheim landschap.

Ornamental Farm
In de 18e eeuw ontstond aandacht voor landschapsarchitectuur. In Engeland richtten landschapsarchitecten zich daarbij op het ontwerpen van landbouw en landschap als één ensemble, met hoeves, stallen, akkers, weilanden, wild- en houtwallen, groentetuinen en boomgaarden die één geheel vormen in een parkachtige structuur van heggen, lanen, beken, slingerpaden, vijvers, zichtassen en bloementuinen. In Nederland zijn nog maar weinig van deze ornamental farms te vinden. Op Landgoed Baest is dit oude Engelse ontwerp bewaard gebleven.

Huis Baest
In de eerste helft van de zestiende eeuw brandde Huis te Baest af. Het werd op de middeleeuwse fundamenten in 1549 opnieuw opgebouwd. In de 18e eeuw is het in classicistische stijl vernieuwd. Bij het landhuis bevindt zich een fraaie tuin. Op het landgoed staan veel monumentale bomen, waaronder een zomereik van 500 jaar oud en een vijftal eiken voor het huis te Baest, aangeplant in 1790. 

Stichting Landgoed Baest
In 2010 is het landgoed overgedragen aan een stichting die het landgoed beheert. Het beheer richt zich nadrukkelijk op landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit en duurzaamheid. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Brabants Landschap, Waterschap De Dommel, Bosgroep Zuid, gemeente Oirschot en provincie Noord-Brabant. Locatie