Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Lezing: Kamgaren en beddentijk - Brabantse Textiel 1868 - 1968

Spreker Charles Boissevain neemt je mee terug naar het jaar 1868. Twee families starten - los van elkaar - een textielfabriek. De een in Eindhoven en de ander in Tilburg, maar alle twee gelegen aan de zojuist gereed gekomen spoorlijn die beide plaatsen verbindt. Ondanks de inhoudelijke verschillen, maakten beide fabrieken een vergelijkbare ontwikkeling door die kenmerkend is voor een eeuw Brabantse textielproductie. Aan de hand van beider geschiedenis en met een uitstapje naar Oirschot in de jaren vijftig, schetst de spreker een beeld van de thuisweverij en de mechanisering, de familiebedrijven en de opkomende arbeidersbeweging en tot slot de ondergang van de Brabantse textielindurstri in de jaren zeventig van de vorige eeuw. 

Prijzen

  • gratis voor leden van de Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot, niet-leden betalen € 5,-.

Locatie