Film: “Zorg voor Doy”

Duur film: 90 minuten, toegang gratis

INHOUD PROJECT FILM:

In de documentaire Zorg voor Doy verhuist de 80-jarige boerenzoon Doy Kemps naar de schuur op zijn erf. Hij woont al zijn hele leven in de boerderij van zijn ouders. Dankzij een initiatief van achterneef Toon en diens partner Janne, kan Doy ook op zijn oude dag op zijn vertrouwde erf blijven wonen, maar dan wel in het ‘schob’, dat tot (mantel) zorgwoning wordt verbouwd. Het woonhuis van de boerderij wordt de nieuwe woning van Toon en Janne. Maar: hoe laat je het huis waar je je leven lang al leeft los? Hoe schiet je na 80 jaar wortel op een nieuwe plek, al is die op je eigen erf ? Hoe is het om andere mensen in jouw huis te zien wonen ?

THEMA'S in de film: …

Duur film: 90 minuten, toegang gratis

INHOUD PROJECT FILM:

In de documentaire Zorg voor Doy verhuist de 80-jarige boerenzoon Doy Kemps naar de schuur op zijn erf. Hij woont al zijn hele leven in de boerderij van zijn ouders. Dankzij een initiatief van achterneef Toon en diens partner Janne, kan Doy ook op zijn oude dag op zijn vertrouwde erf blijven wonen, maar dan wel in het ‘schob’, dat tot (mantel) zorgwoning wordt verbouwd. Het woonhuis van de boerderij wordt de nieuwe woning van Toon en Janne. Maar: hoe laat je het huis waar je je leven lang al leeft los? Hoe schiet je na 80 jaar wortel op een nieuwe plek, al is die op je eigen erf ? Hoe is het om andere mensen in jouw huis te zien wonen ?

THEMA'S in de film: Hoe houd je je dorp vitaal/leefbaar ? De leegstand op het platteland draagt niet bij aan een vitale leefomgeving. Door vernieuwende herbestemming-projecten kan bestaand agrarisch erfgoed een nieuwe (verbindende) functie krijgen in het leefbaar houden van de dorpen. Nieuwe woonvormen leiden tot nieuwe vraagstukken. Oude bomen verplant je niet: hoe ouder mensen worden, des te minder staan ze open voor verandering. De keerzijde van deze medaille is dat jonge mensen tegenwoordig juist wél open staan voor nieuwe ideeën en plannen en hen dus de mogelijkheid zou moeten worden gegeven om bij ouderen (in) te wonen. Daarvoor zijn verschillende nieuwe woonvormen te bedenken. De film Zorg voor Doy spreekt tot de verbeelding. De film toont de daadkracht en het initiatief van Toon, Janne en Doy. Een jong stel dat bewust kiest voor een rol als mantelzorger en een leven op het platteland. Het is een mooi voorbeeld van hoe het óók kan. Het zijn de pioniers in onze samenleving die verandering brengen. Dit persoonlijke verhaal staat voor grote thema’s. Door te zien hoe Doy zich met moeite door zijn schuur met bewaarde spullen werkt in een poging zijn leven op te ruimen en plaats te maken voor een nieuwe fase, zijn gesprekken over herbestemming van erfgoed, loslaten, de hulpvraag en vereenzaming gemakkelijker te voeren.

VERTONING: SBEO vertoont deze film heel graag aan inwoners van de gemeente Oirschot. We gaan graag het gesprek na de film aan over de thema’s uit de film: herbestemming van agrarisch erfgoed, (mantel) zorg, nieuwe woonvormen en de leefbaarheid van het platteland. De gemeente Oirschot is op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor wonen in en nabij leegkomende boerderijen. De film toont - en inspireert - hoe hergebruik van een boerderij en haar bijgebouwen er uit zou kunnen zien. We willen boerderij eigenaren uitnodigen voor deze film en ook de zorgsector erbij betrekken; hoe kunnen ouderen zolang mogelijk thuis blijven wonen in hun eigen omgeving ?

Wanneer

  • Donderdag 9 juni 2022 19.00 - 22.00 uur

Locatie