Lezing: Goede luiden van Oirschot - De bevolking van Oirschot door de eeuwen heen.

Oirschot was eertijds de belangrijkste plaats van Kempeland, een van de grotere dorpen in de Meijerij van 's-Hertogensoche met een belangrijke centrumfunctie voor een groot verzorgingsgebied. Om een inzicht te krijgen in de bevolking van Oirschot, moeten verschillende bronnen geraadpleegd worden. Pas in de achttiende en negentiende eeuw vinden de eerste bevolkingsregistraties plaats: voor de periode daarvoor zijn we aangewezen op incidentele lijsten en overzichten. In de lezing van Anton Neggers, wordt geprobeerd om aan de hand van die bronnen een reconstructie te maken van de bevolking van Oirschot. Als er voldoende tijd over is, wil Anton aan dehand van de database demonstreren hoe snel hij een kwartierstaat van iemand wiens voorouders uit Oirschot en omgeving komen, kan samenstellen. 

Wanneer

  • Dinsdag 19 december 2023 om 20.00 uur

Locatie