Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Tradities horen vanaf 2012, toen Nederland het UNESCO Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed ratificeerde, officieel tot het Nede…

Tradities horen vanaf 2012, toen Nederland het UNESCO Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed ratificeerde, officieel tot het Nederlands erfgoed. Het gaat om cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Tradities worden sinds die tijd immaterieel erfgoed genoemd. Als directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft Ineke Strouken de eerste 125 tradities op de Nederlandse inventaris geplaatst. In 2022 was ze één van de auteurs van het boek Tradities in Brabant. Inmiddels is er ook een begin gemaakt met het inventariseren van de tradities in Oirschot. Oirschot is niet alleen rijk aan materieel erfgoed, maar ook aan immaterieel erfgoed. Hoe ga je die tradities beschermen? Wat is hierbij de rol van de gemeente, museum en de heemkundekring? Oirschot wil het levend erfgoeddorp van de Brainportregio worden. Wat kan immaterieel erfgoed hier aan bijdragen? In de lezing vertelt Ineke Strouken over de historische achtergronden van tradities, immers over elke traditie is een historisch verhaal te vertellen. 

Prijzen

  • gratis voor leden van de heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot, niet-leden betalen € 5,-.

Locatie