Nieuwe samenwerkingsvorm centrum Oirschot - Bedrijveninvesteringszone; ondernemers en vastgoed gaan het samen doen

Oirschot - Oktober 2023 

Beste ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum van Oirschot, 

We staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen over de toekomst van ons centrum: de stemming over BIZ centrum Oirschot. Een bedrijveninvesteringszone, gevormd door alle ondenemers en vastgoedeigenaren uit ons mooie centrum. 

Om het ondernemers- en bezoekersklimaat in Oirschot op korte en lange termijn te kunnen behouden en versterken hebben wij de ambitie om de samenwerking verder te professionaliseren. Hiervoor zijn achter de schermen de afgelopen maanden vele stappen gezet en is er hard gewerkt. 

We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Wat is een BIZ en wat omvat dit allemaal? 

  • Kijk hier voor de BIZ-brochure voor meer info.
  • Kijk hier voor het BIZ-plan voor Oirschot. 


Om de nieuwe samenwerking per 1 januari 2024 van start te kunnen laten gaan, zijn er voldoende stemmen nodig.
Om dit te bewerkstelligen geldt de onderstaande planning: 

  • 5 Oktober: PIMP Theatershow in de Stoelendans 
  • 25 Oktober: Kick-off draagvlakmeting in het Boterkerkje (hiervoor ontvangt u een uitnodiging en stembiljet)
  • 25 Oktober - 20 November: draagvlakmeting aan de hand van stemformulieren
  • 20 November 17.00 uur: sluiting van de stemming en bekendmaking BIZ Oirschot
  • 1 Januari 2024 Oirschot Onderneemt! van start als nieuwe centrum management organisatie in Oirschot

Het BIZ-traject staat onder regie van Stad & Co, in opdracht van Visit Oirschot. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Karin van Vliet Stad & Co via karin@stadenco nl of 06-53100988.